Відділення інтервеційної кардіології, реперфузіної та інтенсивної терапії

Відділення розпочало свою роботу з 10 жовтня 2018 року. Воно розраховане на 30 ліжок. Очолює відділення лікар Устименко Денис Ігоревич. Під його керівництвом  працюють 11 лікарів: Сасюк О.С., Полуян І.І, Несторук І. П., Сорока Л. В., Сусол Ю. М., Гученко І. П.,  Грек А. В., Кірілін О.О. та Барський А. М.. Із них –  7 мають вищу кваліфікаційну категорію, 4 – підготовку з інтервенційної кардіології. Старша сестра медична вищої кваліфікаційної категорії –  Приходько Ольга Олександрівна.

Завідувач відділення Устименко Денис Ігоревич

До складу відділення входять палати інтенсивної терапії з реанімаційним залом, палати для планових хворих, маніпуляційний кабінет та кабінет функціональної діагностики.

Основне завдання відділення: надання висококваліфікованої невідкладної допомоги хворим з гострими серцево-судинними станами, зокрема – гострим інфарктом міокарду, нестабільною стенокардією, життєво небезпечними порушеннями ритму та провідності, гострою серцевою недостатністю, інфекційним ендокардитом, тромбоемболією легеневої артерії.

Стандарти лікування хворих з гострим інфарктом міокарда передбачають швидке відновлення кровотоку за допомогою механічної або фармакологічної реперфузії. Протягом останнього десятиріччя єдиним методом відновлення коронарного кровотоку при інфаркті було ведення тромболітичних препаратів (зокрема, альтеплази та стрептокінази) – на базі тромболітичного центру при кардіологічному відділенні.

Згідно сучасним рекомендаціям з лікування гострих коронарних синдромів Європейського та Українського товариств кардіологів пріоритетним методом реперфузії в перші години інфаркту міокарда є через шкірна ангіопластика та стентування. Це стало можливим для відділення завдяки веденню в експлуатацію сучасного високоякісного ангіографічного обладнання Eurocolumbus EUROUM PLIALIEN CARDIO.

З моменту відкриття відділення хворим з гострим інфарктом міокарду проводяться первинні перкутанні втручання, що дозоляє швидко і якісно відновити кровоток по коронарній артерії, запобігти розвитку фатальних ускладнень, і найголовніше – врятувати життя та покращити реабілітацію пацієнтів з інфарктом міокарду. Проведення коронарографії хворим на стабільну стенокардію напруги дозволяє визначити ступінь атеросклеротичного ураження коронарного русла та кваліфіковано аргументувати направлення пацієнтів на подальше оперативне лікування (аорто-коронарне шунтування) або проводити їм стентування в умовах відділення.

Згідно даних статистики, в середньому за рік у Сумах реєструються понад 400 хворих на інфаркт міокарду та 22 тисячі хворих на стенокардії, з них близько 25% хворих – люди працездатного віку. Практично всі вони потребують аортокоронаровентрикулографічного обстеження, яке проводиться у відділенні. Використання цього дослідження хворим зі стабільними формами ІХС дозволяє зменшити або взагалі усунути прояви стенокардії, а в разі розвитку гострого порушення коронарного кровообігу його своєчасне застосування з подальшим стентуванням призводить до швидкого відновлення кровотоку та запобігає розвитку інфарктів. Що в свою чергу зменшує ризик інвалідизації та, найголовніше, –  знижує ризик смерті хворих з гострим інфарктом міокарду практично в 2 рази.

Відділення оснащене сучасними системами моніторування, дефібрилятором Сardio Life (виробництва Японії) з функцією зовнішньої кардіостимуляції, апаратом штучної вентиляції Сarina (виробництва Німеччини). Усім хворим проводиться електрокардіографічне обстеження в режимі динамічного спостереження.

Є сучасний велоергометр KETTLER (виробництва Швейцарії), що дозволяє проводити проби з дозованим фізичним навантаженням для діагностики ішемічної хвороби серця або встановлення функціонального класу стенокардії.

Також у відділенні проводиться діагностика та лікування складних порушень ритму та провідності. За допомогою холтерівського моніторування ЕКГ виконується аналіз електрокардіографічного дослідження (протягом 24-48 годин), оцінюється ефективність антиаритмічної терапії та визначаються покази до імплантації штучних водіїв ритму.

Лікарі відділення володіють методикою черезстравохідної кардіостимуляції (ЧСЕКС), що передбачає немедикаментозне або комбіноване лікування  порушень ритму та провідності (таких як – пароксизмальна форма тріпотіння передсердь та суправентрикулярна тахікардія), методикою проведення навантажувальних проб для виявлення ішемії міокарду.

 Телефон відділення: (0542) 701 315.