Інформація про лікарню

КНП «Центральна міська клінічна лікарня» Сумської міської ради – це ліцензований, акредитований на вищу категорію  багатопрофільний сучасний заклад, що надає весь спектр медичних послуг. Основні пріоритети: підвищення якості медичної допомоги, оснащення відділень стаціонару та поліклінік сучасним обладнанням, впровадження новітніх технологій та  створення комфортних умов для перебування пацієнтів.

Лікарня заснована у 1974 році. У своєму складі має 13 стаціонарних відділень, дві поліклініки з денним стаціонаром, амбулаторне ортопедо-травматологічне відділення. Щорічно у закладі лікується до 12 тисяч хворих, виконується понад 4 тисячі складних хірургічних втручань. У медзакладі працює близько 700 осіб.

З 1992 року лікарня стала науково-практичною базою медичного інституту Сумського державного університету, у 1998-му –  здобула статус клінічної установи, протягом багатьох років заклад підтверджує вищу акредитаційну категорію.  65% працівників лікарні мають першу та вищу кваліфікаційну категорію, є авторитетними фахівцями високого класу. 

Наказом відділу охорони здоров’я Сумської міської ради у 2019 році на базі лікарні було створено міський Центр церебро-васкулярної та серцево-судинної патології. У складі Центру: відділення неврології з палатами інтенсивної терапії, відділення інтервенційної кардіології та інтенсивної терапії, нейрохірургічне відділення та реабілітаційне відділення, яке відкрилося в лютому 2020 року. Тут працюють висококваліфіковані  досвідчені спеціалісти з питань неврології, кардіології, нейрохірургії, фізіотерапії та реабілітації. Міський Центр церебро-васкулярної та серцево-судинної патології – єдиний в Сумах, де проводиться системний тромболізис при інфарктах та ішемічних інсультах  в межах терапевтичного вікна, ендоваскулярні та нейрохірургічні втручання при інфарктах та інсультах, а також  – оперативні втручання на головному та спинному мозку відкритим та ендоскопічним доступами. Для цього в закладі є всі можливості та матеріальне оснащення. Створені умови дозволяють протягом перших 4,5 год. відновити кровопостачання головного мозку та зупинити прогресування інсульту.

З листопада 2019 року наказом управління охорони здоров’я Сумської ОДА всі мешканці міста із підозрою на гостре порушення мозкового кровообігу транспортуються бригадами екстренної медичної допомоги до нашої лікарні. До відділення інтервенційної кардіології госпіталізуються хворі з інфарктом міокарда та передінфарктним станом,  хворі із злоякісними порушеннями серцевого ритму, гіпертензійними кризами із тяжким перебігом, гострою серцевою недостатністю, запальними захворюваннями серця та ін. Найбільш загрозливими є ішемічна хвороба серця, в тому числі – гострий інфаркт міокарда, гостре порушення мозкового кровообігу та облітеруючий атеросклероз периферійних судин. Згідно статистики, в середньому за рік у місті реєструються понад 400 хворих на інфаркт міокарда та 22 тисячі хворих на стенокардії, з них приблизно 25% хворих працездатного віку. Практично всі пацієнти потребують аортокоронаровентрикулографічного обстеження, яке проводиться у відділенні інтервенційної кардіології. Його використання для хворих зі стабільними формами ІХС дозволяє зменшити або взагалі усунути прояви стенокардії. А в разі розвитку гострого порушення коронарного кровообігу – своєчасне застосування аортокоронаровентрикулографічного дослідження з подальшим стентуванням – призводить до швидкого відновлення кровотоку та запобігає розвитку інфарктів.

Проведення термінового ангіографічного дослідження потребують також хворі з гострим порушенням мозкового кровообігу. За рік у місті в середньому реєструється 900 таких хворих, 20% з них працездатного віку.

У відділенні інтервенційної кардіології – єдиному серед міських лікувальних закладів – виконується:

  • коронарографія та стентування коронарних судин хворим на інфаркт міокарда та стабільні форми ІХС,
  • тромболітична терапія при інфаркті міокарда,
  • тромболітична терапія при тромбоемболії легеневої артерії.

Нейрохірургічна служба включає консультативну та стаціонарну допомогу хворим з патологію судин головного та спинного мозку, а також геморагічними та ішемічними інсультами, стенозуючими ураженнями судин голови та шиї. Пацієнтам виконуються як відкриті, так і ендоваскулярні (внутрішньосудинні) втручання – за допомогою сучасного високоякісного агіографічного обладнання Eurocolumbus EUROUM PLIALIEN CARDIO.  Для цього у розпорядженні спеціалістів дві операційні – відкрита з сучасним обладнанням та рентген-операційна, де використовується ангіограф.

Спеціалізовану допомогу пацієнтам з травмами та захворюваннями опорно-рухового апарату надають два ортопедично-травматологічні відділення. Тут також впроваджуються нові технології: лікарями ортопедами-травматологами закладу першими в області було проведено операцію блокуючого інтрамедулярного остеосинтезу, стабільно-функціональний остеосинтез пластинами LCP (пластини з кутовою стабільністю), транспедікулярну фіксацію хребта та артроскопію суглобів. Ще – впроваджено біполярне цементне ендопротезування голівки стегна кульшового суглобу системою Doubl cap при переломах шийки стегна у осіб похилого віку. А при дегенеративних захворюваннях суглобів – тотальне безцементне та цементне ендопротезування кульшових суглобів протезом De Puy із збільшеним радіусом голівки стегна.  У відділеннях проводяться ендопротезування кульшового суглобу з безцементною та цементною фіксацією (гібридна фіксація) та ендопротезування колінного суглобу.

Наявність електронно – оптичного перетворювача (рентгенконтроль під час операції)  дозволяє проводити сучасні оперативні втручання остеосинтезу переломів стабільно та малоінвазивно, що край важливо у літніх хворих з переломами стегнової кістки, яких раніше відправляли додому з деротаційною пов’зкою. Новітні технології остеосинтезу дозволяють хворим обходитися без гіпсових пов’язок – встановлюють сучасні металоконструкції (PFNA, DHS та інші системи).  На одному з підприємств міста виготовлений великий стегновий дистрактор, за допомогою якого інтраопераційна репозиція переломів стегна виконується закрито.

У гінекологічному відділенні лікарні виконуються операції  будь-якого рівня складності як традиційним методом, так і лапароскопічним. Проводяться операції з вагінальним доступом, які не залишають рубців і дають можливість жінкам на наступний день залишити лікарню:

  • гістеректомія (видалення матки), включаючи вагінальну операцію навіть при великих розмірах матки, а також тотальну лапароскопічну гістеректомію з лапароскопічним ушиванням;
  • лапароскопічні операції при безплідді, спайковому процесі, кістах яєчників, позаматкової вагітності;
  • гістероскопія.

Тільки в нашій лікарні проводяться:

  • міомектомія (видалення міоматозних вузлів зі збереженням матки) при будь-яких розмірах і кількості міоматозних вузлів абдомінальним, лапароскопічним і вагінальним доступом;
  • гістерорезектоскопія (видалення електропетлею великих поліпів і міоматозних вузлів, розташованих в порожнині матки);
  • вагінальні операції з використанням синтетичних ендопротезів (трансобтураторная цистоуретропексія – TVT-o, Prolift та ін.) при запущених і рецидивних формах опущення статевих органів, а також при стресовому нетриманні сечі;
  • операції при вадах розвитку геніталій – створення штучної піхви (кольпопоез).

В останні роки у відділенні запровадили ендоскопічні операції при пролапсі геніталій із застосуванням аллотрансплантантів (сіток). Завдяки багатопрофільності лікарні постійно проводяться симультанні операції із залученням хірургів та урологів.

Головна сфера професійних інтересів лікарів урологічного відділення – малоінвазивна (ендоскопічна, лапароскопічна та рентген-інтервенційна) урологія. З цих напрямків вони є лідерами в регіоні. В лікарні вперше в області та Сумах почали запроваджуватися лапароскопічні втручання в урології.  Перша лапароскопічна нефректомія в області була виконана завідувачем відділення  Кудрявцевим Ю.М.  Операції ТУР (трансуретральна резекція простати) виконуються у відділенні з 2004 року. Також  лапароскопічно виконуються нефректомії, перкутанні (черезшкірні) нефролітотрипсії, видалення новоутворень нирки, реконструктивні операції на сечових шляхах (пластика сечоводу, пересадка сечоводу та ін.). Запроваджена ургентна онкоурологія: радикальна простатектомія та радикальна цистектомія з ілеоцистопластикою по Штудеру (повне видалення сечового міхура зі створенням штучного сечового міхура із кишківника), реконструктивні операції з приводу стриктур уретри: пластика уретри з імплантацією слизової оболонки щоки. Вперше в Україні була виконана плазменна (біполярна) ендоскопічна енуклеація простати (повне, радикальне видалення аденоми простати великих розмірів єдиним блоком через уретру). Проводяться малоінвазивні операції з приводу нетримання сечі у жінок – з імплантацією спеціальної петлі-сітки.

В хірургічному відділенні лікарні виконуються різнопланові  оперативні втручання. Впроваджено ендоваскулярні втручання на судинах органів черевної порожнини, судинах кінцівок та через шкірні черезпечінкові втручання на біліарній системі.

У відділенні анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії працює апарат сорбційний  АС-В-02. За його допомогою впроваджено в практику лікування хворих метод екстракорпоральної гемокорекції, в тому числі – мембранний плазмаферез при різних патологічних станах (важкі панкреатити,тяжкі септичні стани,хронічне обструктивне захворювання легень,механічна жовтяниця, розсіяний склероз, синдром Гієна-Баре та ін).

Заклад забезпечений сучасним високоінформативним діагностичним обладнанням: наявна рентгенологічна, ультразвукова та ендоскопічна діагностична апаратура, на сучасному рівні працює лабораторія, функціональна діагностика.